Modellanpassade pedalställ

Dessa pedalställ är inte helt bolt-on vad gäller t.ex. infästning av pedalställ och gasvajer. 
Dock så är pedalboxen / konsolen anpassad i dess utformning för att stämma bättre överens med respektive bilmodells utformning på golvet vad gäller såväl lutning som placering, helt enkelt för att underlätta montaget i dessa bilmodeller.