Grenrörsböjar (Svartstål)

Böjar i svartstål för bygge av eget turbogrenrör

Dessa tubböjar används till bygge av eget turbogrenrör, de har grövre godstjocklek än normala avgasböjar vilket gör att de med en bra svetsfog klarar av att bära tyngden av ett turboaggregat eller en separat / extern wastegate utan att spricka. 

De vanligast förekommande dimensionerna är 42,4mm samt 48,3mm. 60,3mm används ofta på grenrör till större motorer t.ex. V8 maskiner där man kanske leder ihop flera cylindrar till samma primärrör. 
Valet av dimensionen bestäms bland annat av hur man leder rören, samt motorns cylindervolym; där avgasflöde & avgasmottryck spelar in.