Turbomössa, värmeisolering för avgashus på Turbo

Turbomössa för att bibehålla temperaturen på avgaserna (flödeshastigheten).
Skonar kringliggande utrustning i motorrummet genom att sänka strålningsvärmen från avgashus på turbo.