Bränsletrycksregulator (BTR)

BTR / bränsletrycksregulator med justerbart bränsletryck för både förgasar- samt insprutningsmotor.
Vi har ett brett utbud av BTR med hög kvalitet för olika effektmål, dessa är en viktig del i bränslesystemet för att säkerställa ett stabilt (ej fladdrande) bränsletryck med ett bra flöde utan tryckfall.
Alla våra regulatorer är justerbara, till skillnad från de som sitter originalmonterade från många biltillverkare med en förbestämd tryckinställning.