Öppet Luftfilter

Öppet luftfilter, säkerställer god luft-tillförsel till motorn vid korrekt montage
Vi har luftfilter för höga effektuttag och olika ändamål, utbudet täcker in turbo- och sugmotorer såväl som förgasar- och insprutningsmotorer.