Hurricane Öppet Luftfilter DryFlow 127mm (5") / 280mm

  • 1 195 kr
Dela

Hurricane Öppet Luftfilter, DryFlow 127mm anslutning / 280mm längd

Modell:
Dubbelkon luftfilter med 8 lager filteryta utan olja därav namnet Dryflow! Dryflow filtren lämpar sig bäst för gata eller där man kör många mil då de har bättre rening av skräppartiklar med sina 8-lager än vad motorsport varianten har med sina 4-lager där istället maximalt flöde och prestanda har prioriterats. Lämpar sig även mycket bra för de som använder luftmassemätare då dryflow är oljefria och riskerar därmed inte att störa luftmassemätaren genom att det kan släppa olja från filtret på givaren.

Anslutning: 127mm (5")
Totallängd: 280mm

Effekt:
Cirka 1200hk men helt beroende på andra motorkomponenter. Detta filter ger mest flöde/effekt per cm2 filteryta i sin klass.

Konstruktion:
Filtermaterial som är uppbyggt i lager med ett stålskelett som ger luftfiltret stabilitet för att klara surge och tryckstötar på bästa sätt. Klarar även mycket fysiskt stryk utan att gå sönder utan det blir endast knyckligt om slagen är kraftiga. Flera andra tillverkare använder invändiga plastkorgar för att hålla upp filtret som vi sett gått sönder flera gånger där plastbitar och in turbo och riskerar att skada och förstöra den. Detta slipper man riskera med Hurricane Dryflow luftfilter.

Montering:
Monteras så friskluft enkelt når filterytan. Monteras avskilt från motorns värmestrålning då insugstemperaturen i stor utsträckning påverkar motorns effektivitet. Håll även filtret skyddat mot vatten, smuts och värmestrålning för bästa livslängd.

Rengöring:
1. Fyll en hink med vatten och filterrengöring/såpa
2. Doppa filtret i vattnet och snurra runt
3. Ta upp filtret och låt rinna av och lufttorka

Hantering:
Hurricane Motorsport luftfilter är väldigt slitagemotståndigt men skall ända hanteras varsamt för att hålla uppe maximal effekt och flöde.

Modeller:
Hurricane Motorsport luftfilter är en produkt som under många år testats och nu har fyra modeller tagits fram för att täcka behovet med allt från trimmade gatbilar till rena dragrace bilar.

- Fyrlager oljat luftfilter ("Motorsport"), längd 187mm (kort)
Används främst inom motorsport, upp till ca 1000hk för maximalt flöde.

- Fyrlager oljat luftfilter ("Motorsport"), längd 280mm (långt)
Används främst inom motorsport, upp till ca 1500hk för maximalt flöde.

- Åttalager Dryflow luftfilter, längd 187mm (kort)
Används både inom motorsport och till trimmade gatbilar / entusiastbilar, upp till ca 800hk.
Dryflow = För dig som vill ha bäst filtrering - men med lite mindre flöde än fyrlagerfiltren.

- Åttalager Dryflow luftfilter, längd 280mm (långt)
Används både inom motorsport och till trimmade gatbilar och entusiastbilar, upp till ca 1200hk.
Dryflow = För dig som vill ha bästa filtrering - men med lite mindre flöde än fyrlagerfiltren.